Privacy & Cookie beleid

Verantwoordelijkheid

Deze website is alleen voor algemene informatie doeleinden. Alhoewel LIST Amsterdam er naar streeft de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid van dergelijke informatie, is daarom strikt op uw eigen risico. LIST Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website of de gepubliceerde informatie.

 

Privacy Policy

U kunt de website anoniem bezoeken. Via de website verzamelen we geen informatie waarmee we u kunnen identificeren. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens als u die vrijwillig via andere methoden verstrekt. Deze persoonsgegevens worden in eerste instantie alleen gebruikt om vragen te beantwoorden. Na een verzoek tot toelating van het LIST Platform wordt de verstrekte informatie volgt de manier waarop wij verstrekt informatie gebruiken uit onze Algemene Voorwaarden en Marktreglementen.

 

Hyperlink

Via deze website kunt u linken naar andere websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de standpunten die erin zijn verwoord. LIST Amsterdam heeft geen controle over en is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen, noch voor websites die verwijzen (naar de website) van LIST Amsterdam. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van LIST Amsterdam van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

 

Intellectueel eigendom

Op de website en de gepubliceerde informatie kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten van LIST Amsterdam of diens licentiegevers. Niets uit de website of de gepubliceerde informatie mag (daarom) worden vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Wijziging

LIST Amsterdam kan de website, de gepubliceerde informatie, Privacy Policy en deze disclaimer op elk moment zonder aankondiging wijzigen en de toegang tot die website en informatie afsluiten of beperken. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste informatie, Privacy Policy en/of disclaimer op dit gebruik van toepassing zijn. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Toepasselijk recht

Op deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter in Amsterdam

 

© 2018 LIST Amsterdam BV